Tarpaper Recycling

Om Tarpaper

Tarpaper Recycling ApS grundades år 2006 med målet att skapa ett hållbart företag inom återvinning av takpapp.

Om Tarpaper Recycling

Vår historia

Tarpaper Recycling ApS grundades år 2006 med målet att skapa ett hållbart företag inom återvinning av takpapp.

Tarpaper Recycling ingår i moderbolaget NKR Gruppen, som är ägare av flera dotterbolag inom miljö- och återvinningsindustrin. NKR Gruppen fick 1. Januar 2009 ett beviljat EU tillskott ( ca 1 miljon €, under en 2 års period) för projektstöd i sammarbete med olika aktörer inom branschen.

Visionen i Tarpaper Recycling innehåller viktiga moment som Klarhet, Konsist, Specificitet och Mål.

Tarpaper Recycling och den formulerade visionen skall vara motiverande samt utstråla samhörighet.

Nedan finner ni visonens formulering samt funktion:

Tarpaper Recycling vill marknadsföra och främja miljövänlig återvinning av takpapp på global nivå. Genom att kontinuerligen utveckla och tillämpa den senaste tekniken och återvinningsprocessen vill Tarpaper Recycling utgöra ett mervärde för framtida intressenter. Tarpaper Recycling har som målsättning att vara en ” Preferred” samarbetspartner”.

Vår grundare

ENVISO GROUP


Firmans grundare, ENVISO GROUP, är också grundaren för återvinningsmodellen där ett registrerat patent på processen att återvinna takpapp till asfalt finns. ENVISO GROUP har en bakgrund inom primär rivningssektor samt miljö-och återvinningsindustrin. De har också tidigare visat sig lansera nya affärsmöjligheter till att uveckla livskraftiga företag. Exempelvis är, Gypsum Recycling A/S som återvinner gips. Firman bildades år 2001 där man samlar in, bearbetar det och idag säljer ca 100.000 ton gips som representeras i mer än sju länder.

År 2007 fick Gypsum Recycling A/S ett pris från CLEANTECH, Danmark.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss redan idag. Tillsammans diskuterar vi dina frågor.