Tarpaper Recycling

Grön asfalt

Hos Tarpaper Recycling Ab kan du köpa återanvänd bitumen från takpapp, detta kan användas direkt till produktion av asfalt. Med vår BitumenMix spara du pengar och bidrag till ett grönt bokslut.

Grön asfalt

Köp återanvänd bitumen till asfalt med stora besparingar

Hos Tarpaper Recycling Ab kan du köpa återanvänd bitumen från takpapp, detta kan användas direkt till produktion av asfalt.

Med vår BitumenMix spara du pengar och bidrag till ett grönt bokslut.

Läs mera nedanför eller ring till Karsten Rasmussen på +45 40 59 94 00

Stora besparingar för asfaltsproducenterna, CO2 reducering och resurseffektivisering!
Takpapp innehåller 55% bitumen och det är långt mera än återvinningsasfalt, som traditionellt används som ersättning istället för olja.

Bitumenmix kan ersätta en större del av den normala naturliga bitumen i asfalt och därmed säkre resurseffektivisering. 50% av den naturliga bitumen i asfalt kan ersättas av återvinningsbitumen från takpapp. Därför är där stora miljömässigare, men också ekonomisk fördela i att använda återvinningsbitumen.

Ekonomisk vinst
Då upp till 50% av den normala bitumen i asfalt kan ersättas av BitumenMix är där stora ekonomiska fördela vid att använda BitumenMix.

Om man använder 2% bitumen från BitumenMix vill det ge en besparing på mellan 400.000 och 500.000 EUR årligen.

Se hur vi har räknat och tänkt undertill.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss redan idag. Tillsammans diskuterar vi dina frågor. 

Asfalt med stora besparingar

Fördelarna med grön asfalt

Miljövinst

Historisk och den normala proceduren når man hantera takpapp-avfall, är att man kör det på deponi eller till förbränning. Om man istället för traditionell behandling av takpapp-avfall, återanvänder avfallet. Har man en stor miljövinst.

Om man använder Takpapp-avfallet (Bitumen) i asfaltsproduktion, spara man ca 60 kg CO2 pr. ton producerat asfalt. Vid en produktion av 100 000 tons asfalt vill man således har sparat naturen för 6 000 tons CO2 utsläpp.

Återvinning är ett sätt att hushålla med våra naturtillgångar och resurser. Så mycket som möjligt av förbrukade produkter ska återvinnas på bästa sätt ur miljömässiga och gällande lagstiftning. Det tänkandet leder till en hållbar utveckling, där kommande generationer ges samma möjlighet till ett fungerande och hälsosamt samhälle att utvecklas i.

Genom återvinning av takpapp-avfall minskar vi pressen på avfalls behandlingen och vi bidrag till att skapa ett hållbart samhälle med focus på cirkulär lösningar.

Samhällets vinst

Återvinning är ett sätt att hushålla med våra naturtillgångar och resurser. Så mycket som möjligt av förbrukade produkter ska återvinnas på bästa sätt ur miljömässiga och gällande lagstiftning. Det tänkandet leder till en hållbar utveckling, där kommande generationer ges samma möjlighet till ett fungerande och hälsosamt samhälle att utvecklas i.

Genom återvinning av takpapp-avfall minskar vi pressen på avfalls behandlingen och vi bidrag till att skapa ett hållbart samhälle med focus på cirkulär lösningar.