Tarpaper Recycling

Återvinningsmetoden

Tack vare vår innovativa och patenterade metod har återvinning av takpapp i asfalttillverkning nu blivit möjlig – till stor nytta för miljön.

Tarpaper Recycling

Avfallsprocessen från takpapps avfall till asfalt

I forbindelse med nedrivninger, nybygninger og tagrenovationer bliver gammelt tagpap og overskudsrester traditionelt bortskaffet ved deponering på lossepladser eller ved forbrænding.

Takket være vores innovative og patenterede metode, er genanvendelse af tagpap i asfaltproduktion nu blevet mulig – til stor gavn for miljøet.

Ved at bearbejde brugt eller overflødigt tagpap til anvendelse i ny og miljøvenlig asfalt, er Tarpaper Recycling ApS med til at gøre asfaltproduktionen mere grøn, da der er stor miljømæssig gevinst ved bortskaffelse og genanvendelse af tagpap.

Den primære årsag for genanvendelse af tagpap er dets store indhold af bitumen – et raffineret olieprodukt, der bl.a. forekommer i asfalt, råolie og tjære. Da olie er en ressource med knap tilgængelighed i fremtiden, er genanvendelse af tagpap-affald særdeles interessant, da det kan omdannes til en ny, brugbar råvare.

Et internationalt cirkulært koncept
Tarpaper Recycling ApS blev grundlagt i 2006, og er en dansk virksomhed med et ønske om at etablere et bæredygtigt, internationalt cirkulært koncept inden for genanvendelse af nedbrudt eller overflødigt tagpap. Tarpaper Recycling startede i Sverige i 2011 og i Finland i 2014.

Hos Tarpaper Recycling ApS tilbyder vi en innovativ cirkulær løsning inden for miljørigtig bortskaffelse og genanvendelse af tagpap, der giver store økonomiske besparelser og reducerer CO2-udledningen.

Tagpap-affald fra nedrivninger, renoveringer og produktion afleveres på vores modtagepladser eller afhentes af Tarpaper Recycling. Det er vigtigt, at det indleverede tagpap bliver sorteret før det modtages hos Tarpaper Recycling. Vi modtager IKKE farligt affald, dvs. vi modtager kun tagpap UDEN tjære, asbest og PCB og med et PAH indhold på under 1000 mg/kg.

Hent vores sorteringsvejledning her.

Hos Tarpaper Recycling bliver det sorterede tagpap forarbejdet, hvorefter det sælges til asfaltproducenter.

Tagpap-produktet bliver blandet i produktionen af asfalt og bidrager således til bedre miljø og mindre CO2 udledning.

Den færdige asfalt med det genanvendte tagpap udlægges i vejprojekter – resultatet er en kvalitetsasfalt, der lever op til alle danske og internationale krav og standarder. Når asfalten skal udskiftes bliver den gamle asfaltbelægning fræset op og genbrugt i ny asfalt. På den måde indgår det genanvendte tagpap i en evig genanvendelsescyklus.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss redan idag. Tillsammans diskuterar vi dina frågor.