Tarpaper Recycling

Mottagningsplatser

Vid inlämning av takpapp ska du underteckna ett överlåtelseintyg som bekräftar att detta efterlevs. Det är mycket viktigt att följa dessa.

Lämna över takpapp

Mottagningsplatser

Vill du lämna över takpapp, kontakta René Petersen på
tel. +45 40 92 17 08

Herning, Danmark
v/Tarpaper Recycling
Miljøvej 2
DK-7400 Herning
Tlf.: +45 40 92 17 08

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss redan idag. Tillsammans diskuterar vi dina frågor.