Tarpaper Recycling

FAQ

Kan jag blanda annat avfall med takpapp? Hur blir jag av med mitt takpapps avfall? Vad kostar det att bortskaffa avfallet? Vad innehåller takpapp avfall egentligen? Få svar på dina frågor.

Frågor och svar

FAQ

Du kontaktar en av våra anläggningar, som finns på hemsidan under ”Kontakt”. Efter avtal kommer vi överens om villkoren för att insamla sorterat takpapp avfall.

Ni kan antingen beställa en container som blir levererad och avhämtad på plats eller att en lastbil/kranbil insamlar all material.

Nej, det går inte. Takpapp skall förvaras separat från annat avfall som skall återvinnas. Vänligen se sorteringhantering.

Kostnaden för bortskaffandet är vanligtvis lägre än vad det kostar att deponera i deponier. Kostnaden är också beroende på dess logistik samt volym. Ring, så får ni ett anbud på vad det kan kosta!

Takpapp består vanligtvis av ett membran av kartong eller plast, bindemedel (bitumen), filtmembran samt grusmaterial.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss redan idag. Tillsammans diskuterar vi dina frågor.