Miljö

FNs Globala Mål

En betydande del av vad som är skillnaden på Tarpaper Recycling och andra bitumenleverantöra samt avfallssystem är att Tarpaper Recycling direkt jobbar och stöttar FN’s mål för hållbar utveckling.

Tarpaper Recycling

FNs Globala Mål för Hållbar Utveckling

En betydande del av vad som är skillnaden på Tarpaper Recycling och andra bitumenleverantöra samt avfallssystem är att Tarpaper Recycling direkt jobbar och stöttar FN’s mål för hållbar utveckling. Tarpaper Recycling erbjuder en innovativ och hållbar lösning till den europeiske infrastruktur. När man använda BitumenMix i asfaltproduktion uppnår asfaltproducenten en reducering på 60 kg CO2 pr. ton asfalt, och reducera samtidigt mängden av takpapp som går till deponering och förbränning. Tarpaper Recycling bidrag till följande uppsatta mål:

När vi erbjuder en innovativ och grön lösning till asfaltprojekt bidrag vi till att skapa en bärduktig infrastruktur.

När vi reducera CO2–utsläppen vid produktion av asfalt med BitumenMix förbättras CO2-utsläppen i byarna.

När vi återvinner bitumen från gammalt takpapp, säkra vi resurseffektivitet, vilket minimera användning av jungfruliga resurser och lagring samt deponering av avfall.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss redan idag. Tillsammans diskuterar vi dina frågor.