Tarpaper Recycling ApS

Inga fler deponering och förbränning av takpapp avfall

Med Tarpaper Recycling finns det nu möjlighet att återanvända takpappen! En innovativ och patenterad metod för behandling återvinner takpapp till ett material som används vid tillverkning av asfalt.

"From roof to road"

"Från tak till väg"

Förädlingsprocessen på Tarpaper Recycling omvandlar Bitumen och används om bindemedel vid tillverkning av asfalt. Återvinning av takpapp, både från nyproduktion, rivningar och renoveringar är här för att stanna. Och i framtiden skall den inkluderas i slogan; ”Från avfall till resurs” Ett steg i att använda de resurser vi har på jorden med största omsorg.

1.

Tarpaper Recycling är bland de första i världen som systematiskt har etablerat en återvinningsprocess för takpappsavfall. Det finns en stor miljövinst i att kunna erbjuda avfallsproducenter att ta hand om takpappsavfall för återvinning.

2.

Vår innovativa och patenterade metod gör det möjligt att återvinna takpapp i asfaltproduktion, vilket är till stor nytta för miljön. Genom att bearbeta använd eller överflödig takpapp hjälper vi till att göra asfaltproduktionen grönare med stor miljövinst.

3.

Kan jag blanda annat avfall med takpapp? Hur blir jag av med mitt takpapps avfall? Vad kostar det att bortskaffa avfallet? Vad innehåller takpapp avfall egentligen? Få svar på dina frågor här.

Nya innovativa metoder för

Nedbrytning och återvinning av takpapp

Takpapps avfall avsätts tradionellt genom deponering i kontrollerade deponier eller genom förbränning. Med Tarpaper Recycling finns det nu möjlighet att återanvända takpappen! En innovativ och patenterad metod för behandling återvinner takpapp till ett material som används vid tillverkning av asfalt.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss redan idag. Tillsammans diskuterar vi dina frågor.