Fra tagpap til grøn asfalt

Grøn asfalt

Hos Tarpaper Recycling er vores helt store passion at drive erhverv, der gør tilværelsen mere grøn. Her på siden kan du læse mere om fordelene med grøn asfalt.

vælg den grønne løsning

Styrk den kommunale klimaindsats med grøn infrastruktur

Hos Tarpaper Recycling kan du sikre genanvendelse af byggemateriale og købe genanvendt bitumen fra tagpap, som kan bruges direkte i asfaltproduktionen. Med vores produkt BitumenMix sparer du både penge og bidrager til et grønt regnskab. 

Klimavenligt indkøb
Tagpap indeholder 55% bitumen og dermed langt mere end genbrugsasfalt, som traditionelt bruges som erstatning for jomfruelig olie. BitumenMix kan erstatte en større del af den jomfruelige bitumen i asfalt og dermed sikre ressourceeffektivisering. 50% af den jomfruelige bitumen i asfalt kan erstattes af genbrugsbitumen fra tagpap. Der ligger derfor et stort miljømæssigt og økonomisk potentiale i at genanvende bitumenholdige materialer i asfalten.

Økonomisk gevinst ved genbrug af byggematerialer
Da op til 50% af den jomfruelige bitumen i asfalt kan erstattes af BitumenMix er der store besparelser at hente. Oveni får du den genanvendte bitumen til en tredjedel af den aktuelle oliepris. Ved at bruge 2% bitumen fra BitumenMix vil det derfor kunne give en besparelse på omkring 500.000 EUR pr. år.

Se priseksempel nedenfor for en asfaltproduktion på 100.000 tons asfalt.

Omkostninger - RAP & jomfruelig bitumen
 • % Bitumen fra RAP 1,2%
 • % Bitumen fra jomfruelig bitumen 3,8 %
 • Pris pr. ton jomfruelig bitumen 4200 kr.
 • Total pris for bitumen ved en produktion på 100.000 tons 15.960.000 kr
Omkostninger - BitumenMix, RAP & jomfruelig bitumen
 • % Bitumen fra RAP 1,2%
 • % bitumen fra BitumenMIx 2 %
 • % Bitumen fra jomfruelig bitumen 1,8 %
 • Pris pr. ton BitumenMix 809 kr.

  55% bitumen

 • Total pris for bitumen ved en produktion på 100.000 tons 10.500.000 kr
Besparelse ved brug af BitumenMix = 5.460.000 DKK
Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om os, er du velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi dine spørgsmål.

Her kan du læse fordele ved grøn asfalt

Fordele ved grøn asfalt

Der er mange fordele ved at vælge den grønne løsning med grøn asfalt. Vælger man grøn asfalt reducerer man ikke kun miljøbelastningen, men man vil også opnå en stor økonomisk besparelse. Læs mere om fordelene ved grøn asfalt nedenfor.

CO2-reduktion og cirkulær økonomi

Traditionelt er tagpap-affald kørt på deponi eller til forbrænding. Sammenlignet med traditionel behandling af tagpap-affald spares der 60 kg. CO2 per ton produceret asfalt med tagpap-granulat. Ved en produktion af 100.000 tons asfalt vil man således have bidraget med en besparelse på 6.000 tons CO2.

Ved at genanvende tagpap-affald mindskes presset på affaldsbehandling og vi bidrager til etablering af et bæredygtigt samfund med fokus på cirkulære løsninger og ressourceeffektivitet. Ved at bruge genbrugt bitumen og sikre grøn asfalt, kan I som kommune styrke den kommunale klimaindsats.

Grøn asfalt i udbudsmaterialet

Er du indkøber af asfalt kan du være med til at påvirke den grønne omstilling ved at bede om genanvendt bitumen fra tagpap i din asfalt. Det kan være både som privatkunde eller offentlig indkøber. Er du ansvarlig for indkøb af asfalt og/eller med til at lave udbudsmaterialet i din kommune, kan du med fordel få skrevet ind, at genanvendt bitumen fra tagpap bør bruges i den producerede asfalt.

Den finske kommune Lahti har som den anden kommune i Finland bebudet at de for fremtiden vil indskrive i al udbudsmateriale, at der skal anvendes genbrugt bitumen fra tagpap i deres asfalt. Det vil føre til reduktion i CO2 udledning, mindre affald og cirkulær anvendelse af dyrebare ressourcer – og ovenikøbet billigere asfalt. Hvis du vil vide mere om, hvordan bitumen fra tagpap kan genbruges i asfalten eller hvordan det kan indskrives i jeres udbudsmateriale, så ring til os på +45 28 12 33 06.