Miljø

Miljørigtig genanvendelse af byggematerialer

Tarpaper Recycling er blandt de første i verden, som systematisk har etableret
en genanvendelsesproces for tagpap-affald.
 
Hidtil har udtjent tagpap skullet bortskaffes enten til deponi eller i forbrændingsanlæg.
 
Der er en stor miljømæssig gevinst ved at kunne tilbyde affaldsproducenter en bortskaffelse af tagpap-affald til genanvendelse. Dette harmonerer fuldt ud med Miljøministeriets prioriteringer om øget genanvendelse i Danmark.

Tarpaper Recycling har etableret et partnerskab i værdikæden for bortskaffelse, håndtering, behandling og genanvendelse af tagpap til asfalt produktion.

CO2 reduktion og klimavenlig asfalt

For hvert ton asfalt, der fremstilles med genanvendt bitumen fra tagpap, reduceres CO2-udslippet med 60 kg sammenlignet med traditionel asfalt. Det giver derfor rigtig god mening at genanvende tagpap frem for at lade det gå til spilde.

 

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan du finder en god affaldsløsning på tagpap eller ønsker du at bestille BitumenMix til asfaltproduktion, er du meget velkommen til at kontakte os på +45 28 91 80 67 for rådgivning og yderligere informationer.

Dokumentation på miljø og kvalitet

I Tarpaper Recycling går vi højt op i kvalitet og vi tester og dokumenterer løbende egenskaberne ved BitumenMix, så kunderne kan føle sig trygge og være sikre på, at de kan levere asfalt i samme kvalitet som altid. Se bl.a:

 

– Sikkerhedsdatablad.

– Rapport om at oxideret bitumen, som findes i noget tagpap ikke er mere karcinogent end vejbitumen.Teknologisk Institut, Danmark.
– Resultater på måling af PAH’er ved udlægning af vej, som ikke overstiger godkendte niveauer. Finnish Institute of Occupational Health.
 Laboratorieforsøg på asfalt lavet med og uden BitumenMix. Destia, Finland.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker yderligere dokumentation.

Lovgivning for genanvendelse og CO2 neutralitet

Miljøministeriets målsætning er at fremme tonnage til genanvendelse og mindske deponi. Tagpap-affald bliver i dag deponeret på kontrollerede lossepladser eller forbrændt på affaldsforbrændingsanlæg.
 
Tarpaper Recycling flytter tonnage fra deponi til materialegenanvendelse i processen ved at genanvende tagpap til BitumenMix. En gevinst for miljøet, samt en reduktion af CO2 udledningen.
 
Lovgivningen i Danmark bekræfter, at såfremt en affaldsfraktion kan genanvendes SKAL den genanvendes frem for deponi/forbrænding.

Lovgivning på området

Billedfrise - Miljø