Reducere miljøbelastning med genanvendelse

reducere Miljøbelastning

Tarpaper Recycling er blandt de første i verden, som systematisk har etableret en genanvendelsesproces for tagpap-affald. Læs mere her på siden.

hvis du vil reducere miljøbelastning med genanvendele

reducere miljøbelastning med Miljørigtig genanvendelse

Tarpaper Recycling er blandt de første i verden, som systematisk har etableret en genanvendelsesproces for tagpap-affald samt miljørigtig genanvendelse af byggematerialer. Hidtil har udtjent tagpap skullet bortskaffes enten til deponi eller i forbrændingsanlæg.

Der er en stor miljømæssig gevinst ved at kunne tilbyde affaldsproducenter en bortskaffelse af tagpap-affald til genanvendelse. Dette harmonerer fuldt ud med Miljøministeriets prioriteringer om øget genanvendelse i Danmark, hvilket vi er glade for at kunne repræsentere.

Tarpaper Recycling har etableret et partnerskab i værdikæden for bortskaffelse, håndtering, behandling og genanvendelse af tagpap til asfalt produktion. Læs mere information om dette nedenfor.

For hvert ton asfalt, der fremstilles med genanvendt bitumen fra tagpap, reduceres CO2-udslippet med 60 kg sammenlignet med traditionel asfalt. Det giver derfor rigtig god mening at genanvende tagpap frem for at lade det gå til spilde.

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan du finder en god affaldsløsning på tagpap, eller ønsker du at bestille BitumenMix til asfaltproduktion, er du meget velkommen til at kontakte os på +45 28 91 80 67 for rådgivning og yderligere informationer.

I Tarpaper Recycling går vi højt op i kvalitet, og vi tester og dokumenterer løbende egenskaberne ved BitumenMix, så kunderne kan føle sig trygge og være sikre på, at de kan levere asfalt i samme kvalitet som altid. Se bl.a:

Sikkerhedsdatablad.
Rapport om at oxideret bitumen, som findes i noget tagpap ikke er mere karcinogent end vejbitumen.Teknologisk Institut, Danmark.
Resultater på måling af PAH’er ved udlægning af vej, som ikke overstiger godkendte niveauer. Finnish Institute of Occupational Health.
Laboratorieforsøg på asfalt lavet med og uden BitumenMix. Destia, Finland.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du ønsker yderligere dokumentation.

Miljøministeriets målsætning er at fremme tonnage til genanvendelse og mindske deponi. Tagpap-affald bliver i dag deponeret på kontrollerede lossepladser eller forbrændt på affaldsforbrændingsanlæg.

Tarpaper Recycling flytter tonnage fra deponi til materialegenanvendelse i processen ved at genanvende tagpap til BitumenMix. En gevinst for miljøet, samt en reduktion af CO2 udledningen.

Lovgivningen i Danmark bekræfter, at såfremt en affaldsfraktion kan genanvendes SKAL den genanvendes frem for deponi/forbrænding. 

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om os, er du velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi dine spørgsmål.