Tarpaper Recycling ApS

Genanvendelse af tagpap til bitumen i asfalt

Store besparelser for asfaltproducenter, CO2 reduktion og ressourceeffektivisering  
Hos Tarpaper Recycling ApS henter vi tagpap-affald hos tagpapproducenter, nedrivningsfirmaer samt kommunale og private genbrugspladser.

"From roof to road"

Reduktion i miljøbelastning med genanvendt tagpap

Ved at genbruge bitumen fra brugt tagpap i lokalområdet, behøver bitumen ikke at blive transporteret fra fjerne dele af verden, hvilket giver en væsentlig reduktion i miljøbelastningen. Ved hjælp af vores innovative proces omdanner vi det indsamlede tagpap til råmaterialet BitumenMix, som kan genbruges 100%.

Ved at omdanne det indsamlede tagpap til råmaterialet BitumenMix, er der derfor intet affald i produktionen. Produktet kan bruges som bindemiddel til fremstilling af ny asfalt, da det indeholder bitumen, som er det mest omkostningstunge materiale i asfalt. Læs meget mere om genanvendelsesmetoden og miljøfordelene her på siden.

1.

Tarpaper Recycling er blandt de første i verden, som systematisk har etableret en genanvendelsesproces for tagpap-affald. Der er en stor miljømæssig gevinst ved at kunne tilbyde affaldsproducenter bortskaffelse af tagpap-affald til genanvendelse. 

2.

Hos Tarpaper Recycling er vi glade for at kunne fremvise, at vi har en CE-Certificering, hvilket du kan læse mere om inde på siden ‘Ce-Certificering”. Vi har certifikatet Certificate Of Conformity Of The Factory. Inde på siden kan du også downloade vores certifikat. 

3.

Vores innovative og patenterede metode gør en genanvendelse af tagpap i asfaltproduktion mulig, hvilket er til stor gavn for miljøet. Ved at bearbejde brugt eller overflødigt tagpap er vi med til at gøre asfaltproduktion mere grøn med en stor miljømæssig gevinst.

Genanvendelse af tagpap til asfaltproduktion

Fra sort tag til grøn asfalt

Tagpap kan erstatte jomfruelig bitumen – alt afhængigt af, hvilken type asfalt, der produceres, kan 2-3% bitumen erstattes af BitumenMix. Dette cirkulære koncept bidrager til et bedre miljø ved at reducere CO2-emissioner, minimere ophobning af affald og sikre ressource-effektivitet.

BitumenMix er CE-certificeret og derfor et anerkendt produkt, som reducerer produktionsomkostninger og har positive miljøpåvirkninger. I dag anvender danske, finske, hollandske og tyske asfaltvirksomheder BitumenMix som råmateriale i produktionen med store miljømæssige og økonomiske besparelser som gevinst.

Vi bidrager direkte til FN’s Verdensmål

dygtige samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Hos Tarpaper Recycling har vi en bred vifte af dygtige samarbejdspartnere, som hver dag bidrager til at være med i en bæredygtig udvikling. 

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om os, er du velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi dine spørgsmål.