"From roof to road" - genanvendelse af bitumen i asfalt

Store besparelser for asfaltproducenter, CO2 reduktion og ressourceeffektivisering

Hos Tarpaper Recycling ApS henter vi tagpap-affald hos tagpapproducenter, nedrivningsfirmaer samt kommunale og private genbrugspladser. Ved at genbruge bitumen fra brugt tagpap i lokalområdet, behøver bitumen ikke at blive transporteret fra fjerne dele af verden, hvilket giver en væsentlig reduktion i miljøbelastningen. 

Ved hjælp af vores innovative proces omdanner vi det indsamlede tagpap til råmaterialet BitumenMix, som kan genbruges 100%. Der er derfor intet affald i produktionen. Produktet kan bruges som bindemiddel til fremstilling af ny asfalt, da det indeholder bitumen, som er det mest omkostningstunge materiale i asfalt.

Fra sort tag til grøn asfalt

Tagpap kan erstatte jomfruelig bitumen – alt afhængigt af, hvilken type asfalt der produceres kan 2-3% bitumen erstattes af BitumenMix. Dette cirkulære koncept bidrager til et bedre miljø ved at reducere CO2-emissioner, minimere ophobning af affald og sikre ressource-effektivitet.

BitumenMix er CE-certificeret og derfor et anerkendt produkt, som reducerer produktionsomkostninger og har positive miljøpåvirkninger. I dag anvender danske, finske, hollandske og tyske asfaltvirksomheder BitumenMix som råmateriale i produktionen med store miljømæssige og økonomiske besparelser som gevinst.

Vi bidrager direkte til FN’s Verdensmål – læs mere under FN’s Verdensmål.