FN’s verdensmål

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

En væsentlig del af hvad der adskiller Tarpaper Recycling fra andre bitumenleverandører og affaldshåndteringssystemer, er at Tarpaper Recycling direkte understøtter FN’s mål for bæredygtig udvikling. Tarpaper Recycling tilbyder en innovativ og bæredygtig løsning til den europæiske infrastruktur. Ved at bruge BitumenMix i asfaltproduktionen opnår producenten en reduktion på 60 kg CO2 pr. ton asfalt, og reducerer samtidig mængden af ​​tagpap i deponerings- og forbrændingsanlæg. 

Tarpaper Recycling bidrager således til udviklingsmålene 9, 11 og 12:

SDG World logo

SDG 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation:

  • Ved at tilbyde en innovativ og grøn løsning til asfaltprojekter bidrager vi til at skabe bæredygtig infrastruktur.

SDG 11: Bæredygtige byer og samfund:

  • Ved at reducere CO2-udledning ved produktionen af asfalt med BitumenMix forbedres CO2-aftrykket i byerne.

SDG 12: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer:

  • Ved at genanvende bitumen fra tagpap, sikres ressourceeffektivitet, hvilket minimerer brugen af ​​jomfruelige ressourcer og ophobning af affald.