Køb bitumen

Køb genanvendt bitumen til asfalt med store besparelser og miljømæssige fordele

Hos Tarpaper Recycling kan du købe genanvendt bitumen fra tagpap, som kan bruges direkte i asfaltproduktionen. Med vores produkt BitumenMix sparer du penge og bidrager til et grønt regnskab. Læs mere nedenfor eller ring til os på +45 28 12 33 06. 

CO2-reduktion, ressourceeffektivisering OG besparelser for asfaltproducenter såvel som kunder

Tagpap indeholder 55% bitumen og dermed langt mere end genbrugsasfalt, som traditionelt bruges som erstatning for jomfruelig olie. BitumenMix kan erstatte en større del af den jomfruelige bitumen i asfalt og dermed sikre ressourceeffektivisering. 50% af den jomfruelige bitumen i asfalt kan erstattes af genbrugsbitumen fra tagpap. Der ligger derfor et stort miljømæssigt og økonomisk potentiale i at genanvende bitumenholdige materialer.

Økonomisk gevinst

Da op til 50% af den jomfruelige bitumen i asfalt kan erstattes af BitumenMix er der store besparelser at hente. Oveni får du den genanvendte bitumen til en tredjedel af den aktuelle oliepris. Ved at bruge 2% bitumen fra BitumenMix vil det derfor kunne give en besparelse på omkring 500.000 EUR pr. år. 

Se priseksempel nedenfor for en asfaltproduktion på 100.000 tons asfalt.

Savings for asphalt plants tabel

Miljømæssig gevinst

Traditionelt er tagpap-affald kørt på deponi eller til forbrænding. Sammenlignet med traditionel behandling af tagpap-affald spares der 60 kg. CO2 per ton produceret asfalt med tagpap-granulat. Ved en produktion af 100.000 tons asfalt vil man således have bidraget med en besparelse på 6.000 tons CO2.

Samfundsmæssig gevinst

Ved at genanvende tagpap-affald mindskes presset på affaldsbehandling og vi bidrager til etablering af et bæredygtigt samfund med fokus på cirkulære løsninger og ressourceeffektivitet.

Genanvendt bitumen i udbudsmateriale

Er du indkøber af asfalt kan du være med til at påvirke den grønne omstilling ved at bede om genanvendt bitumen fra tagpap i din asfalt. Det kan være både som privatkunde eller offentlig indkøber. Er du ansvarlig for indkøb af asfalt og/eller med til at lave udbudsmateriale i din kommune, kan du med fordel få skrevet ind, at genanvendt bitumen fra tagpap bør bruges i den producerede asfalt. Den finske kommune Lahti har som den anden kommune i Finland bebudet at de for fremtiden vil indskrive i al udbudsmateriale, at der skal anvendes genbrugt bitumen fra tagpap i deres asfalt. Det vil føre til reduktion i CO2 udledning, mindre affald og cirkulær anvendelse af dyrebare ressourcer – og ovenikøbet billigere asfalt. Hvis du vil vide mere om, hvordan bitumen fra tagpap kan genbruges i asfalten eller hvordan det kan indskrives i jeres udbudsmateriale, så ring til os på +45 28 12 33 06.

Artikel om Lahti kommune, der vil indskrive brug af genbrugsbitumen fra tagpap i deres udbudsmateriale.