Environment

Miljørigtig bortskaffelse og genanvendelse af tagpap skåner miljøet

Tarpaper Recycling er blandt de første i verden, som systematisk har etableret
en genanvendelsesproces for tagpap-affald.
 
Hidtil har udtjent tagpap skullet bortskaffes enten til deponi eller i forbrændingsanlæg.
 
Der er en stor miljømæssig gevinst ved at kunne tilbyde affaldsproducenter en bortskaffelse af tagpap-affald til genanvendelse. Dette harmonerer fuldt ud med Miljøministeriets prioriteringer om øget genanvendelse i Danmark.

Tarpaper Recycling har etableret et partnerskab i værdikæden for bortskaffelse, håndtering, behandling og genanvendelse af tagpap til asfalt produktion.
Tarpaper pile

Legislation for recycling

The Danish Ministry of Environment has an aim to expand recycling of materials and reduce deposits. Roofing felt waste has traditionally been deposited on junk yards or have been combusted in waste facilities.
Tarpaper Recycling ApS moves the product from the junk yard to recycling of material in the process of of reusing the bitumen. This helps the environment and reduces the CO2 emission.
The legislation in Denmark is clear that if recycling is possible it shall be made instead of being deposited or combusted.

Legislation

See the Environmental Protection legislation: https://tarpaper.dk//www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13072

Billedfrise - Miljø